HARMONOGRAM 2020

Změna vyhrazena.

26. 2. 2020Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - 1. DEN - Poslání účetnictví, uživatelé účetnictví, vypovídací schopnost účetnictví, koncepční rámec českého účetnictví a IFRS (účetní zásady) regulace účetnictví v EU a v ČR (Zákon o účetnictví, Vyhláška pro podnikatele, Evropská směrnice)
27. 2. 2020Ing. Pěva Čouková - 2. DEN - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
22. 4. 2020Ing. Pěva Čouková - 3. DEN - Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, insolvence
23. 4. 2020Ing. Pěva Čouková - 4. DEN - Cizí měna v účetnictví - kurzové rozdíly
26. 5. 2020Ing. Pěva Čouková - 5. DEN - Zásoby, banka, pokladna
27. 5. 2020Ing. Pěva Čouková - 6. DEN - Rezervy, opravné položky k veškerému majetku
29. 6. 2020Ing. Pěva Čouková - 7. DEN - Vlastní kapitál
30. 6. 2020Ing. Pěva Čouková - 8. DEN - Operace s obchodním závodem


30. 9. 2020Ing. Pěva Čouková - 9. DEN - Cenné papíry a podíly z pohledu aktiv i pasiV
1. 10. 2020Ing. Pěva Čouková - 10. DEN - Cenné papíry a podíly z pohledu aktiv i pasiv
23. 11. 2020Ing. Libor Vašek, Ph.D. - 11. DEN - IFRS - vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým předpisům
24. 11. 2020Ing. Libor Vašek, Ph.D. - 12. DEN - Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout
25. 11. 2020Ing. Pěva Čouková - 13. DEN - Přeměny
14. 12. 2020Ing. Pěva Čouková - 14. DEN - Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnosti k účetnictví
15. 12. 2020Ing. Pěva Čouková - 15. DEN - Účetní závěrka, výkazy, příloha, Cash flow, odložená daň