PLÁN ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Změna vyhrazena.

8. 3. 2020Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - 1. DEN - Poslání účetnictví, uživatelé účetnictví, vypovídací schopnost účetnictví, koncepční rámec českého účetnictví a IFRS (účetní zásady) regulace účetnictví v EU a v ČR (Zákon o účetnictví, Vyhláška pro podnikatele, Evropská směrnice) - (26. 2. 2020)
8. 3. 2020Ing. Pěva Čouková - 2. DEN - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - (27. 2. 2020)
11. 8. 2020Ing. Pěva Čouková - 3. DEN - Pohledávky, opravné položky, odpisy pohledávek, insolvence - (22. 4. 2020)
13. 8. 2020Ing. Pěva Čouková - 4. DEN - Cizí měna v účetnictví - kurzové rozdíly - (23. 4. 2020)

4. 9. 2020Ing. Pěva Čouková - 5. DEN - Zásoby, banka, pokladna - (26. 5. 2020)
4. 9. 2020Ing. Pěva Čouková - 6. DEN - Rezervy, opravné položky k veškerému majetku - (27. 5. 2020)
7. 9. 2020Ing. Pěva Čouková - 7. DEN - Vlastní kapitál - (29. 6. 2020)
7. 9. 2020Ing. Pěva Čouková - 8. DEN - Operace s obchodním závodem - (30. 6. 2020)

13. 10. 2020Ing. Pěva Čouková - 9. DEN - Cenné papíry a podíly z pohledu aktiv i pasiv - (30. 9. 2020)
13. 10. 2020Ing. Pěva Čouková - 10. DEN - Cenné papíry a podíly z pohledu aktiv i pasiv - (1. 10. 2020)
LIVEIng. Libor Vašek, Ph.D. - 11. DEN - IFRS - vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým předpisům - (23. 11. 2020)
LIVEIng. Libor Vašek, Ph.D. - 12. DEN - Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout - (24. 11. 2020)
LIVEIng. Pěva Čouková - 13. DEN - Přeměny - (25. 11. 2020)
LIVEIng. Pěva Čouková - 14. DEN - Inventarizace krok za krokem, podstatné skutečnosti k účetnictví - (14. 12. 2020)
LIVEIng. Pěva Čouková - 15. DEN - Účetní závěrka, výkazy, příloha, Cash flow, odložená daň - (15. 12. 2020)

Zajistěte si přístupy do online ÚČETNÍ AKADEMIE 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD TRADIČNÍ 30 % sleva, balíček ALL-IN samozřejmě získávají přístup zdarma👍

Ze srdce Vás zvu.

 

Pěva Čouková

zakladatelka a ❤ Účetního Portálu